Mapa zanieczyszczenia powietrza w Polsce   Bardzo dobry
   Dobry
   Umiarkowany
   Dostateczny
   Zły
   Bardzo zły